Zamiast szamba – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Na terenach, które nie są objęte systemem kanalizacyjnym, rozstrzygnięciem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to alternatywa dla szamba.

Na ekonomiczne korzyści trzeba będzie jednak poczekać, inwestycja zwróci się dopiero po kilku latach. Jeżeli bowiem wybudowanie szamba wymaga dużo pieniędzy mniej niż zamontowanie oczyszczalni, to jego eksploatacja jest znacznie droższa. Oczyszczalnię indywidualną można zakupić w spółce świadczącej kompleksowe usługi, która zajmie się nie tylko projektowaniem, czy montażem, ale również formalnościami prawnymi. Zalety takiej oczyszczalni to:

– wygodna i tania w eksploatacji – nie wymaga systematycznego wywożenia ścieków ani kłopotliwych zabiegów konserwujących, przy eksploatacji;

– ekologiczna – jest przyjazna dla środowiska, zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane zostają naturalnym procesom biologicznym i rozkładają się do postaci prostych związków mineralnych, nieszkodliwych dla środowiska;

– bezpieczna – oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do gruntu, rzeki albo rowu melioracyjnego, nie stanowią bowiem żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

Należy pamiętać, że oczyszczalnia ścieków powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Leave a Reply